EnglishVietnamese

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

 • 14

  Năm kinh nghiệm

 • 47

  Địa phương được hỗ trợ

 • 305

  Tỷ đồng tổng kinh phí

 • 971

  Chương trình được thực hiện

Nhìn lại hành trình
Kim Oanh Foundation

Hành trình thiện nguyện 14 năm

Background

Kim Oanh Foundation

“Tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động vì sự phát triển của trẻ em Tại Việt Nam”