EnglishVietnamese

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

 • 14

  Năm kinh nghiệm

 • 47

  Địa phương được hỗ trợ

 • 305

  Tỷ đồng tổng kinh phí

 • 953

  Chương trình được thực hiện

Nhìn lại hành trình
Kim Oanh Foundation

Hành trình thiện nguyện 14 năm

  There are no posts related to this place!

Background

Kim Oanh Foundation

“HẠNH PHÚC bắt đầu HIỆN DIỆN lúc bạn lựa chọn CHO ĐI”

Các hình ảnh về chương trình

Partners

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo