EnglishVietnamese
Background

Cho đi

THÔNG TIN QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Bạn có thể ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR code dưới đây:

 • Tên tài khoản: Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương

 • Số tài khoản: 3103

 • Ngân hàng: MBBank

 • Chi nhánh: Gia Định

BankQr

Các hoàn cảnh quyên góp

 • Tất cả
 • Bảo vệ môi trường
 • Bệnh hiểm nghèo
 • Cơ sở vật chất
 • Người già / Khuyết tật
 • Nhà tình thương
 • Trẻ em
Image

Trẻ em

Thắp sáng tâm hồn trẻ mồ côi

1,830,000đ / 5,000,000đ

36.6%

Image

Trẻ em

DỰ ÁN: CÙNG LÀM CHA MẸ

22,235,328đ / 100,000,000đ

22.24%

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +29,737,673 / -220,000 VNĐ

Ngày chuyển Số tiền Nội dung
3 ngày trước
2023-05-31 14:18:00
+200,000 getid 12887 56588getid Trace 735431 3103
3 ngày trước
2023-05-31 14:14:00
+400,000 MBVCB 3607875231 025194 getid 12887 56586getid Trang chuyen tien CT tu 0071004614094 TRAN THUY TRANG toi 3103 QUY TU THIEN KIM OANH TINH BD 3103
3 ngày trước
2023-05-31 14:04:00
+1,000,000 getid 12887 56583getid Trace 794724 3103
4 ngày trước
2023-05-30 10:03:00
+300,000 MBVCB 3601588605 034337 LE VAN TIEN chuyen tien CT tu 0881000477404 LE VAN TIEN toi 3103 QUYTU THIEN KIM OANH TINH BD Ngan hang Quan Doi M 3103
1 tuần trước
2023-05-25 14:15:00
+235,500 MT271ZHMD1K6MN GETID11137 Trace 790 230 3103
2 tuần trước
2023-05-21 02:09:00
+4,500 Tra lai tien gui tai khoan cua QUY TU THIEN KIM OANH TINH BD
2 tuần trước
2023-05-19 14:07:00
+230,000 MT271ZGCQWX4BR CLCM Trace 520536 3103
2 tuần trước
2023-05-19 12:21:00
+20,000 UH2721N63X92P1 GETID11137 vuong hoa kieu hoa thuan an anh uh Trace 988 866 3103
2 tuần trước
2023-05-18 23:22:00
+200,000 MBVCB 3545894113 032890 UH271ZM6AX2 2QF GETID11137 CT tu 1037614211 SY KIM ANH toi 3103 QUY TU THIEN KIM O ANH TINH BD Ngan hang Quan Doi MB 3103
2 tuần trước
2023-05-18 21:44:00
+50,000 UH271ZHUCW16WN GETID11137 Tu: KIM THI THUY THIEN

Powered by letweb.net