Background

Cho đi

THÔNG TIN QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN NHẬN ĐÓNG GÓP

Bạn có thể ủng hộ cho quỹ từ thiện bằng cách chuyển khoản hoặc quét mã QR code dưới đây:

 • Tên tài khoản: Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương

 • Số tài khoản: 3103

 • Ngân hàng: MBBank

 • Chi nhánh: Gia Định

BankQr

Các hoàn cảnh quyên góp

 • Tất cả
 • Giáo dục
 • Y tế
 • Nhà tình thương/ Nhà đại đoàn kết
 • Khắc phục hậu quả thiên tai
 • Đối tượng chính sách
 • Chương trình khác
Image

Chương trình khác

DỰ ÁN: CÙNG LÀM CHA MẸ

145,723,431đ / 500,000,000đ

29.14%

Image

Chương trình khác

Thắp sáng tâm hồn trẻ mồ côi

2,050,000đ / 5,000,000đ

41%

BÁO CÁO MINH BẠCH CHUYỂN KHOẢN

Powered by letweb.net

Số tiền đã ủng hộ / chi : +295,706,529 / -188,370,000 VNĐ
Ngày chuyển Số tiền Nội dung
2 ngày trước
2023-12-08 09:59:00
+2,000 getid 11137 58607getid Ma giao dich Trace324283 Trace 324283
2 ngày trước
2023-12-08 08:40:00
+5,000 MBVCB.4791243448.020685.getid 11137 58604getid gg.CT tu 0881000477404 LE VAN TIEN toi 3103 QUY TU T
5 ngày trước
2023-12-05 09:00:00
+1,000,000 jahyun 01 ngo thi anh nguyet Ma giao dich Trace121115 Trace 121115
6 ngày trước
2023-12-04 17:22:00
+4,000,000 CLCM Hoang ngoc Minh Toan 04 ban Hieu Khanh Phat va Khoa
6 ngày trước
2023-12-04 14:38:00
+4,000,000 Tamnguyen Caokhoa hotro4be CLCM TuyetMyDoanhKyanh FT23338818912708 Ma giao
1 tuần trước
2023-11-30 13:58:00
+2,100,000 CLCM 14 PPKD DBP 2BE TRAN THIEN TU VA DANG QUANG MINH Ma giao dich Trace90
1 tuần trước
2023-11-30 13:54:00
-4,000,000 QTT ho tro kinh phi trao hoc bong thang 12 nam 2023 va Quy I nam 2024 cho be Dong Kim Loan thuoc
2 tuần trước
2023-11-29 12:21:00
+1,000 MBVCB.4728868025.051988.getid 11137 58511getid fsd.CT tu 0881000477404 LE VAN TIEN toi 3103 QUY TU
2 tuần trước
2023-11-27 15:03:00
+1,000,000 CLCL Nguyen Thi Ha Le Trinh Thanh Tuan be Hoang van bao Ma giao dich T
2 tuần trước
2023-11-27 13:31:00
+2,000,000 NGUYEN PHUONG THAO chuyen khoan

Powered by letweb.net