Home / Hình ảnh / Tặng cầu nông thôn tại huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre