Home / Hình ảnh / Ký kết hỗ trợ 400 triệu đồng cho người khuyết tật