Home / Hình ảnh / Gần 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương”