Home / Hình ảnh / Trao tặng mái ấm cho người bị nhiễm chất độc hóa học từ chiến tranh